Дурга (दुर्गा)

Харипрасад Чаурасиа (Hariprasad Chaurasia). Raga Durga (1):

Харипрасад Чаурасиа (Hariprasad Chaurasia). Raga Durga (2):

Амджад Али Хан (Amjad Ali Khan). Raga Durga — Drut Gat, Teentaal:

Шивкумар Шарма (Shivkumar Sharma). Raag Durga:

Арун Апте (Arun Apte). Jaya wo Mahima Raag — Durga:


0 комментариев

Комментировать

Войдите, чтобы комментировать.