Гункали

Асад Али Хан (Asad Ali Khan). Raga Gunakali — Alap:

Асад Али Хан (Asad Ali Khan). Raga Gunakali — Jod:

Асад Али Хан (Asad Ali Khan). Raga Gunakali — Jhala:

Кумар Гандхарва (Kumar Gandharva). Rag Gunakari (Teental):

Бисмилла Хан (Bismillah Khan). Raga Gunkali — Teentaal:


1 комментарий

Комментировать

Войдите, чтобы комментировать.