Тоди (तोडी)

Харипрасад Чаурасиа, Амджад Али Хан, Падма Талвалкар (Hariprasad Chaurasia, Amjad Ali Khan, Padma Talwalkar). Raga Bilaskhani Todi:

Харипрасад Чаурасиа (Hariprasad Chaurasia). Raga Gujri Todi:

Рашид Хан (Rashid Khan). Raga Todi:

Амджад Али Хан (Amjad Ali Khan). Raga Bilaskhani Todi — Alap, Jor:

Шахид Парвез (Shahid Parvez). Raga Bilaskhani Todi — Alap & Gats Vilambit & Drut Teen Taal:

Бхимсен Джоши (Bhimsen Joshi). Raga Gujri Todi:

Али Акбар Хан (Ali Akbar Khan). Rag Mian-di Todi (part1):

Али Акбар Хан (Ali Akbar Khan). Rag Mian-di Todi (part2):

Вилаят Хан, Бисмилла Хан (Vilayat Khan, Bismillah Khan). Raga Gujaree Todi:

Арун Апте (Arun Apte). Be Gunaguna Gayjeye Raga Gurjari Todi:

Арун Апте (Arun Apte). Beguna Guna Raag — Gurjari Todi:

Шивкумар Шарма (Shivkumar Sharma). Raga Bhoopal Todi:

Рави Шанкар (Ravi Shankar). Raga Bilashkani Todi:


0 комментариев

Комментировать

Войдите, чтобы комментировать.